Lezingen en workshops

Je kunt een gesubsidieerde auteurslezing aanvragen op deze site: www.auteurslezingen.be.